Nowe Władze Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej

19 stycznia 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej, podczas którego wybrano nowe władze na kadencję 2021-2013.

Są to:

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Harlecki prof. ATH aharlecki@ath.bielsko.pl
Wice-Przewodniczący: dr inż. Jacek Rysiński jrysinski@ath.bielsko.pl
Sekretarz: dr inż. Krzysztof Augustynek kaugustynek@ath.bielsko.pl
Skarbnik: dr inż. Andrzej Urbaś aurbas@ath.bielsko.pl

Komisja Rewizyjna Oddzialu Bielsko-Bialskiego PTMTS

Przewodniczący: dr hab. inż. Ireneusz Wróbel prof. ATH
Wice-Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Zawiślak prof. ATH
Członek: dr inż. Jerzy Kopeć
Print Friendly, PDF & Email