Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Przewodniczący

Zarządów Oddziałów PTMTS

Szanowni Państwo,

nawiązując do informacji dotyczącej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (IF 0.831, 5-years IF 0.890, punktacja MEiN – 40), przekazanej Państwu podczas zebrania Zarządu Głównego PTMTS w dniu 17 XII 2020, zapraszam do składania prac, które mogą być opublikowane w numerach 2 lub 3/2021. Zaakceptowane artykuły po zredagowaniu otrzymują numer DOI i ukazują się w zakładce „Online first” jeszcze przed skompletowaniem numeru.

Przypominam, że opłata za publikację wynosi:

  • 500 euro za artykuł pełnotekstowy (do 12 stron),
  • 250 euro za komunikat (do 4 stron).

Staranne przygotowanie tekstu zgodnie z instrukcją dla autorów (http://jtam.pl/Instructions-for-Authors,1616.html ) zdecydowanie skraca oczekiwanie na publikację.

Z poważaniem,

Włodzimierz Kurnik,

Redaktor Naczelny JTAM

Print Friendly, PDF & Email