Zakończenie kadencji 2019-2020

Szanowni Państwo Członkowie PT PTMTS!

1. Proszę o dokonywanie wpłat składek za 2020 rok. Raport kasowy jest załącznikiem do sprawozdania z kadencji 2019-2020.
2. Kolejna kadencja (i następne) będą 3-lenie.
3. Proponowany termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 11 stycznia 2021, godz. 12.
4. Zdalne działanie na ATH jest ogłoszone przez Rektora ATH do 10 stycznia.
5. Na wszelki wypadek, przedłużenia pracy zdalnej, przygotowywane jest zebranie on-line.
6. Plan zebrania (wstępny) jest następujący:

 • Otwarcie
 • Zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybór komisji skrutacyjnej – formalnie, omówią wydruki z systemu tajnego głosowania
 • Sprawozdanie ustępującego zarządu – zostanie udostępnione na naszej stronie Oddziału w najbliższym czasie;
 • Sprawozdanie finansowe
 • Opinia komisji rewizyjnej
 • Dyskusja
 • Akceptacja sprawozdań – głosowanie
 • Wybór nowych władz oddziału (Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej):
  a) Zgłaszanie kandydatur,
  b) Zgody ustne na forum zebrania,
  c) Zamknięcie listy,
  d) Głosowanie.
 • Dyskusja programowa na kolejną kadencję
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie zebrania
 • Niestety na propozycję o utworzeniu podkonta bankowego nikt nie odpowiedział, oprócz sympatyka prof. J. Wojnarowskiego, byłoby to zadanie nowego Zarządu – wydaje się to przydatne, bo koszty ponosi Zarząd Główny.
 • Proszę o przemyślenie kandydatur – Przewodniczący S. Zawiślak – pełnił funkcję przez 2 kadencje więc nie może być ponownie przewodniczącym, ponadto jest już emerytem.

Z poważaniem
Stanisław Zawiślak, Przew. Oddz.
Załączniki: pdf

Print Friendly, PDF & Email