Workshop on Porous Media

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność po raz trzeci zaprosić na konferencję naukową „Workshop on Porous Media” organizowaną wspólnie przez Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniach 25-27 czerwca 2020 w Hotel Parku.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte działania w obszarze naturalnych bądź sztucznych ośrodków porowatych: badania struktury, badania właściwości, badania materiałowe, przepływy płynów, wymianę masy i ciepła, badania aktywności chemicznej i biologicznej, transport i składowanie materiałów sypkich, złoża fluidalne, mechanikę gruntów itp. Z zakresem poprzednich edycji mogą Państwo się zapoznać dzięki książkom streszczeń: 2016, 2018.

W ramach konferencji, oprócz prezentacji referatowych i posterowych Uczestników, planowane jest zwiedzanie laboratorium, w którym znajduje się 12,5-metrowy kanał wodny oraz przeprowadzenie trzech tematycznych wykładów:

  • dr. Amir Raoof (Utrecht University): Use of Multi-Phase and Reactive Transport Pore-scale Models to Drive Macroscopic Porous Media Hydraulic Propertie (telekonferencja);
  • dr inż. Grzegorz Ligus (Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny): Zastosowanie techniki PIV w badaniach naukowych – zagadnienia praktyczne;
  • Piotr Gawęcki (EC TEST Systems): Nowoczesne urządzenia i technologie pomiarowe.

Proponujemy, aby językiem spotkania był język polski, za wyjątkiem streszczeń, które to należy przygotować w języku angielskim wg wskazanego wzoru. Zachęcamy, ze względu na możliwość uczestnictwa gości zza granicy, aby treści widoczne na prezentacjach i posterach również przygotować w języku angielskim.

W ramach konferencji przeprowadzony zostanie konkurs z nagrodami na najlepszą prezentację oraz najlepszy poster.

Dla osób zainteresowanych, po południu trzeciego dnia konferencji zorganizujemy spływ kajakowy.

Ważne daty:

  • Nadsyłanie zgłoszeń – do 15 marca 2020 (wzór zgłoszenia: DOCX, ODT, PDF)
  • Nadsyłanie streszczeń – do 15 marca 2020 (wzór streszczenia: DOCX)
  • Uiszczenie opłaty – do 31 marca 2020
  • Nadsyłanie pełnych wersji artykułów (dla zainteresowanych) co czasopisma Technical Sciences (20 pkt. MNiSW) – do 31 maja 2020

Dalsze szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wpm/index.html.

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego serdeczne pozdrowienia przesyła,

Wojciech Sobieski

Print Friendly, PDF & Email