Graph-based analysis of Anton Chekhov’s Uncle Vanya

W czasopiśmie Journal of Humanistic Mathematics ukazał się artykuł „A Graph-Based Analysis of Anton Chekhov’s UncleVanya” – link.  Autorami są dr hab. Stanisław Zawiślak prof. ATH oraz dr inż. Jerzy Kopeć. Artykuł dotyczy realizacji omawianej sztuki w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

Od autorów:
“Graph-based analysis of Anton Chekhov’s Uncle Vanya” – artykuł pod tym tytułem ukazał się (w lipcu r.) w USA w czasopiśmie Journal of Humanistic Mathematics. Autorami są prof. ATH Stanisław Zawiślak oraz dr Jerzy Kopeć. Artykuł dotyczy sztuki z kanonu klasyki światowej, który była grana w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Zastosowanie grafów pozwoliło na wykrycie różnic pomiędzy wersjami: oryginalną i zrealizowaną w Naszym teatrze. Różnice te miały swoje konsekwencje w poszczególnych detalach gry oraz wypowiedzi aktorów. Artykuł zawiera zdjęcia ze spektaklu udostępniane przez Władze Teatru Polskiego, za co autorzy opracowania jeszcze raz uprzejmie dziękują! Jesteśmy przekonani, że tekst może zainteresować całą społeczność akademicką naszej Uczelni, mimo iż wiedza z zakresu ‘teorii grafów’ przekazywana jest głównie dla studentów kierunku informatyka. Zapraszamy do zapoznania się z omawianą pracą!

Print Friendly, PDF & Email