15 Światowy Kongres IFToMM

W dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2019 roku odbył się w Krakowie 15 Światowy Kongres IFToMM (www.iftomm.org). Organizację założono w 1969 roku w Zakopanem. Tak więc na tegorocznym kongresie uczczono 50 lat działalności, zrzeszającej obecnie 46 krajów.

Rys. 1. Wybrani Założyciele IFToMM (po prawej Prof. Jan Oderfeld z Politechniki Warszawskiej)

W tegorocznej konferencji wzięło udział 500 uczestników, którzy reprezentowali 66 krajów.

Organizacja działa poprzez Komisje Stałe oraz Komitety Techniczne. Głównym celem IFToMM jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii maszyn i mechanizmów oraz pokrewnych dziedzin jak robotyka, automatyka czy mechanika.

Organizacja obejmuje patronat nad wieloma konferencjami, warsztatami oraz szkołami naukowymi m.in. nad Konferencję Inżynier XXI Wieku organizowaną, przez ATH.

W Kongresie uczestniczyło 4 pracowników ATH z Panią Rektor Prof. Iwoną Adamiec-Wójcik.

Stanisław Zawiślak
Członek Stowarzyszenia Polski Komitet TMM, reprezentujący Polskę w IFToMM
Członek komitetu technicznego IFToMM: TC for Gearing and Transmission

Print Friendly, PDF & Email