Publikacja w Springer International Publishing

Najlepsze referaty studentów oraz doktorantów przygotowane na VIII Międzynarodową Konferencję „Inżynier XXI wieku” wydano w Springer International Publishing, seria: Mechanisms and Machine Science. Konferencja była objęta patronatem PTMTS o. w Bielsku-Białej.

Book Title: Engineer of the XXI Century

Book Subtitle:Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists

Editors: Stanislaw Zawislak, Jacek Rysiński

ISBN 978-3-030-13321-4

DOI: 10.1007/978-3-030-13321-4

Print Friendly, PDF & Email