W dniu 01.04.2011 Prof. dr hab. inż. Andrzeja BUCHACZ z Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach wygłosił wykład:

pt.:  Modelowanie, synteza, modyfikacja, wrażliwość i analiza układów mechanicznych i mechatronicznych

Print Friendly, PDF & Email