21 stycznia 2021

Nowe Władze Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej

19 stycznia 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej, podczas którego wybrano nowe władze na kadencję 2021-2013. Są to: Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Harlecki prof. ATH aharlecki@ath.bielsko.pl Wice-Przewodniczący: dr inż. Jacek Rysiński…