19 stycznia 2021

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Przewodniczący Zarządów Oddziałów PTMTS Szanowni Państwo, nawiązując do informacji dotyczącej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (IF 0.831, 5-years IF 0.890, punktacja MEiN – 40), przekazanej Państwu podczas zebrania Zarządu Głównego PTMTS w dniu…