6 stycznia 2021

Walne Zgromadzenie Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo Członkowie PTMTS! W imieniu Zarządu Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a głównym jego celem będzie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału na…