Misja PTMTS

Misją PTMTS jest:

– propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki,
– integrowanie środowisk uczelnianych i przemysłowych zajmujących się działalnością związaną z mechaniką,
– koordynowanie programów dydaktycznych z zakresu mechaniki realizowanych na uczelniach,
– nawiązywanie kontaktów z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym zakresie działania.

Print Friendly, PDF & Email