Zarząd koła – kontakt

Oddział Bielsko-Bialski PTMTS

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willlowa 2

43 – 309 Bielsko – Biała

Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Zawiślak prof. ATH szawislak@ath.bielsko.pl
Wice-Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Harlecki prof. ATH aharlecki@ath.bielsko.pl
Sekretarz: dr inż. Jerzy Kopeć jkopec@ath.bielsko.pl
Skarbnik: dr inż. Andrzej Urbaś aurbas@ath.bielsko.pl

 

Tel./Fax: (33) 82 – 79 – 405


Komisja Rewizyjna Oddzialu Bielsko-Bialskiego PTMTS

Przewodniczący: dr hab. inż. Józef Drewniak prof. ATH
Wice-Przewodniczący: dr inż. Jacek Rysiński
Członek: dr inż. Piotr Danielczyk

 

Print Friendly, PDF & Email