Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej za rok 2020 – pdf

Sprawozdanie Roczne za rok 2019 /Kadencja: 2019-2020/ – pdf

Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu PTMTS – 6 marca 2020 – pdf

Uwagi na temat Zebrania Zarządu PTMTS w dniu 12.12.2019 w Warszawie –pdf

Uwagi na temat Zebrania Zarządu PTMTS w dniu 18.10.2019 w Warszawie – pdf

Uwagi po XXXVIII Zjeździe PTMTS – pdf

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Oddziału PTMTS z dnia 8-go stycznia 2019 r. – pdf

RAPORT – zebrania naukowe i inne 2017-2018 – pdf

Raport z Sesji Dedykowanej Prof. Maksymilianowi Tytusowi Huberowi – pdf

Sprawozdanie z dn 27.01.2017 – pdf

Raport z kadencji 2017 – pdf

Raport z kadencji 2015 – 2016 – pdf

 

 

Print Friendly, PDF & Email