Jubileuszowa Konferencja „Inżynier XXI wieku”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Konferencje Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która odbędzie się 11 grudnia 2020 r. się pod patronatem naszego oddziału.

Wszystkie wykłady oraz prezentacje będą dostępne online, na serwisach:

www.engineerxxi.ath.eu/konferencja
www.engineerxxi.ath.eu
www.ath.bielsko.pl
www.facebook.com/InzynierXXIwieku
www.facebook.com/WBMiI

Poniżej film promujący nasz wydarzenie !


HARMONOGRAM KONFERENCJI’2020

Wszystkie wykłady oraz prezentacje będą dostępne online, na serwisach:

www.engineerxxi.ath.eu/konferencja
www.engineerxxi.ath.eu
www.ath.bielsko.pl
www.facebook.com/InzynierXXIwieku
www.facebook.com/WBMiI

09:00 09:10 Rektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH Uroczyste otwarcie konferencji
09:10 09:19 Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH Uroczyste otwarcie konferencji
09:20 09:44 ASTOR Małgorzata Hadwiczak Inżynier 4.0 – Czyli co łączy Absolwenta uczelni technicznej z Mercedesem
09:45 10:00 ASTOR Arkadiusz Rodak Showroom Fabryki Przyszłości Hub4Industry
10:00 10:35 ASTOR, Symkom, Rekord, ATH Małgorzata Hadwiczak,
dr Maciej Ginalski, Piotr Szymura; Mateusz Markiefka – Chairman
Debata: „Jak rozpocząć swoją karierę pracując zdalnie”
10:40 10:59 Polmotors Łukasz Wójcik Osiągnięcia neuronauki a rozwój inteligencji emocjonalnej
11:00 11:24 Simufact Michel Pereme Connecting the Digital and Real Worlds: from Design to Inspection
11:25 11:44 Symkom dr Maciej Ginalski Projektowanie pojazdów autonomicznych pod kątem bezpieczeństwa
11:45 12:05 ASTOR Marcin Brydak Przemysł Przyszłości – Inteligentna robotyka
12:05 12:15 ASTOR Dariusz Biega Showroom Fabryki Przyszłości
12:15 12:30 SICK Adam Tupacz Zabezpieczenie obszaru pracy robota – systemy sBot
12:30 12:45 SICK Damian Bakiera Elastyczna lokalizacja części przy pomocy systemów wizyjnych 2D i 3D
12:45 13:05 KUKA Sebastian Perz Nowe produkty KUKA 2020/2021
13:10 13:29 OENG – Otrębski Engineering Tomasz Otrębski Automatyzacja produkcji a bezpieczeństwo ludzi. Sytuacja obecna i perspektywy
13:30 13:54 KS Industry Solutions Łukasz Prusiel Sprawność systemu produkcyjnego kluczowym wyzwaniem inżyniera XXI wieku
13:55 14:10 Somfy Marcin Szczotka So Open – Tahoma
14:10 14:34 e-Xstream engineering dr Bernard Alsteens Metal-to-plastic replacement: How to efficiently and accurately analyze a reinforced plastic part
14:35 14:45 ATH Rektor ATH w Bielsku-Białej/Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH Sesja posterowa – wybór najlepszych prac
Zakończenie konferencji
Print Friendly, PDF & Email