Raport z zebrania Naukowego Oddziału

W dniu 23 października, we wtorek, o godz. 10:15-11:15, w Sali L132 odbyło się Zebranie Naukowe Oddziału. Pan dr Tomasz Zgraja wygłosił referat  pt.: Matematyczna opowieść o newtonowskiej teorii grawitacji.

W referacie podano także krótką historię matematyki od czasów greckich, a także historię poglądów na układ planet od teorii o ziemi jako centrum wszechświata do teorii kopernikańskiej. Referowano fragmenty rozważań Kopernika z tłumaczenia Jego dzieła na język polski (z łaciny) wydanej ostatnio w Polsce.

 

Podano również współczesny sposób wyprowadzenia wzoru na siłę grawitacji na podstawie praw fizycznych, mechanicznych oraz matematyki. Referat był bardzo ciekawy – pokazujące wzajemne związki astronomii, geometrii, mechaniki oraz rachunku różniczkowego i całkowego.

Zapraszamy na kolejne Zebrania i wykłady, o ich szczegółach zostaną wysłane odrębne komunikaty.

Z poważaniem
Stanisław  Zawiślak, prof. ATH, Przew. Oddziału

Print Friendly, PDF & Email