Raport z Nadzwyczajnego Zjazdu PTMTS

Zjazd Nadzwyczajny odbył się w dniach 6-7 w Pułtusku w Zamku Polonii. Celem głównym było uczczenie 60 rocznicy założenia naszego Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zostało założone w 1958 roku. Obecnie, uwzględniając tę okazję, zmieniono logo dodając rok założenia.
Towarzystwo ma kilkanaście oddziałów oraz łącznie przekroczyło liczbę 1000 członków. Jest organizacją pożytku publicznego. Z okazji Zjazdu wydano tzw. Księgę Jubileuszową, która zawiera m.in. krótkie informacje o oddziałach, sylwetki wybitnych członków honorowych, spis członków w oddziałach.

Poniżej załączono raport ze spotkania – pdf

 

Print Friendly, PDF & Email