Jubileusz Profesora Józefa Wojnarowskiego

Na 85 rocznicę Urodzin Profesora Józefa Wojnarowskiego

Profesor Józef Wojnarowski (https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wojnarowski) pracował przez 20 lat w naszej Uczelni w latach 1983 – 2003. Jest on wybitnym naukowcem z zakresu nauk technicznych o znaczących osiągnięciach uznawanych w Polsce i na świecie. Jego praca w ATH miała wielkie znaczenie dla studentów i Jego współpracowników oraz całej bielskiej społeczności akademickiej.

Wypromował dwóch pracowników ATH na doktorów: dr Kryspina Mirotę oraz dr Jerzego Kopcia, wielu pracownikom doradzał w pracach naukowych – między innymi niżej podpisanemu w uzyskaniu habilitacji. Doktorat Kryspina Miroty nagrodzili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski oraz Kanady. W latach 1996-2002 Profesor był kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Budowy Maszyn, Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej; a wcześniej w latach 1993-1994, kierownikiem Katedry Mechaniki Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej. Przez cały okres pracy brał czynny udział w pracach Rady Wydziału (obecna nazwa) Budowy Maszyn i Informatyki, i nadal jest zapraszany jako emerytowany Profesor z głosem doradczym.

Głównym miejscem pracy Profesora była Politechnika Śląska, gdzie wypromował 19 doktorów. Jest twórcą polskiej szkoły naukowej w zakresie zastosowań grafów w mechanice, biomechanice z implikacjami w mechanice, dynamice maszyn i mechatronice. W 1971 roku zastosował teorię grafów w mechanice i teorii drgań. Wydana przez niego w 1981 roku książka pt. Zastosowanie grafów w analizie drgań układów mechanicznych była pierwszą pozycją z tej dziedziny w Polsce, a wynikiem Jego osiągnięć w dziedzinie zastosowań grafów było zainicjowanie międzynarodowych konferencji „Graphs and Mechanics” i stworzenie szkoły naukowej. Wyniki jego badań zostały opublikowane w ponad 500 pracach: w artykułach w czasopismach i materiałach konferencyjnych, rozprawach naukowych i podręcznikach akademickich. Jest współtwórcą pięciu patentów. Najnowsze Jego prace to: Zastosowanie Technologii ZigBee w sieciach sensorycznych w badaniu układów mechanicznych. Monografia, Gliwice 2012, Wprowadzenie do mechatroniki PWSZ, Nowy Sącz 2012 oraz wspólny artykuł z niżej podpisanym o Kazimierzu Kuratowskim i jego grafach w książce „Graph-based Modelling in Engineering”, Springer, 2018 – pod edycją Stanisława Zawiślaka i Jacka Rysińskiego. Jako tzw. visiting professor był zapraszany przez wiele uznanych uczelni. Spośród których można wymienić: Politechnikę w Leningradzie (1970/71) /obecnie: St. Petersburg/. Uniwersytet Alberty w Edmonton, Kanada (1981), Uniwersytet w Niš, Jugosławia (1985), Nowosybirski Politechniczny Instytut (1989), Omski Politechniczny Instytut (1989), Uniwersytet Monash w Melbourne, Australia (1994), Open International University of Human Development „Ukraine”, Kijów (2002) oraz Doniecki Państwowy  Uniwersytet Techniczny, Ukraina (2011).

Profesor Józef Wojnarowski był członkiem wielu organizacji i towarzystw m.in. był Przewodniczącym PTMTS, w latach od 1984 do 1988 w kadencjach dwuletnich. Został mianowany np. Członkiem Honorowym PTMTS 1998 oraz Honorowym Przewodniczącym PK TMM w Polskiej Akademii Nauk. Jako tzw. MO Chair czyli przewodniczący organizacji narodowej w IFToMM doprowadził do przyznania Polsce Światowego Kongresu IFToMM w Krakowie w 2019 roku (http://iftomm2019.com/). Profesor pochodzi z Nowego Sącza, gdzie ostatnio mieszka i nadal pracuje. Nadal też publikuje i uczestniczy w konferencjach sesjach, czy zjazdach organizacji.

Przez okres swojej pracy w ATH jako naukowiec, wykładowca, kierownik jednostek dał się poznać jako człowiek niezwykle aktywny, życzliwy współpracownikom, potrafił doradzić oraz zachęcić do pracy naukowej oraz działalności społecznej. Promował też zawsze uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych i udział w konferencjach o zasięgu światowym. Jego wpływ na rozwój współpracowników był znaczący dla rozwoju naszej Uczelni. Po zakończeniu pracy, Politechnika Łódzka nagrodziła Go godnością Doctora Honoris Causa. Cała społeczność akademicka ATH dziękuje serdecznie Panu Profesorowi za wiele lat owocnej pracy oraz – z okazji Jubileuszu – składa życzenia dalszej działalności w zdrowiu  oraz  z osiągnięciami – takimi jak dotychczas.

Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak

Print Friendly, PDF & Email