Pani Prof. Iwona Adamiec-Wójcik członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma PTMTS

Szanowni Państwo!

Na posiedzeniu Zarządu PTMTS powołano nową Radę Redakcyjną czasopisma Journal of Applied and Theoretical Mechanics (JATM).

Czasopismo to poprzednio nosiło nazwę Mechanika Teoretyczna i Stosowana, miało żółtą okładkę. Obecnie zmieniono format na A4, zmieniono okładkę. Nadal jest to kwartalnik. Obecnie jest indeksowane w WEB OF SCIENCE i jest na liście ministerialnej A. Według Redaktora Naczelnego Prof. dr hab. inż. Włodzimerza Kurnika – obecnie odrzucanych jest ok. 50% prac. Prace zgłaszane są z całego świata.

Rada wybierana jest na 4-letnią kadencję 2018-2021 licząc od 1 stycznia 2018 roku.

Do Rady została jednogłośnie wybrana Pani Profesor dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik!

Zarząd Oddziału Bielskiego PTMTS w imieniu całego Oddziału składa Pani Profesor serdeczne gratulacje.

 

Stanisław Zawiślak
prof. ATH, Przewodniczący Oddziału

Print Friendly, PDF & Email