Komunikat oraz Życzenia Świąteczne

Bielsko-Biała, dnia 13 grudnia 2017 roku

Szanowni Państwo!

Dobiega koniec roku 2017. Przesyłam Państwu Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku.

W dniu 12 grudnia referat wygłosił Prof. Pol. Śl. Jerzy Margielewicz na temat biomechaniki.

W nowym roku mamy w planie referat Gościa z Warszawy – Profesora Wiesława Nagórko – wieloletniego członka władz Towarzystwa, który potwierdził przyjazd. Teraz jest tylko problem
ustalenia daty referatu – w marcu 2018 roku – 20 lub 27 marca – w Sali Rady Wydziału – jeśli nie będzie obron doktoratów lub posiedzeń organów Rady Wydziału. Humaniści swoje referaty
‘wciskają’ na główną stronę ATH, będę się starał dla nas też to załatwić.

Jeśli Państwo macie propozycje własnych referatów lub macie zamiar zaprosić gości – proszę o zgłoszenia.

Jeszcze raz informuję, składka roczna nie ulega zmianie na rok 2018 (60 zł na rok), natomiast przyjęto składkę 0zł (zero) dla emerytów. Zatem możemy przyjmować emerytów do Oddziału lub emeryci nie będą skreślani z listy z powodu niepłacenia składek, chyba że złożą pisemną rezygnację.

PTMTS jest organizacją pożytku publicznego, można przekazywać na jego konto 1% podatku, w roku 2017 suma ta wynosiła ponad 4 tys. zł. Zarząd prosi Członków o dokonywanie tychże wpłat. Sytuacja finansowa Towarzystwa się pogarsza bo ceny na usługi wydawania kwartalnika JATM rosną, a dotacje rządowe maleją. Towarzystwo wystąpiło w odpowiednim trybie i na odpowiednich formularzach o nowe dotacje na 2018 rok. Ja deklaruję, że zmienię swój wybór i przekażę tenże procent dla PTMTS. Towarzystwo w 2018 roku będzie obchodzić 60 LECIE działalność. Zjazd Jubileuszowy odbędzie się w czerwcu 2018 w Pułtusku w Zamku Polonii. Mamy dwóch delegatów, zgodnie ze Statutem, przy czym inni chętni – za własne pieniądze – mogą brać udział, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Stanisław Zawiślak, prof. ATH,

Przewodniczący Oddziału

Print Friendly, PDF & Email