Wykład naukowy prof. dr hab. inż. Marka Trombskiego

Dnia 11 kwietnia 2017, we wtorek o godz. 10, prof. dr hab. inż. Mark TROMBSKI (Dr Honoris Causa) wygłosił referat pt. „Środki ochrony głowy na przykładzie hełmów produkowanych przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego” w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (oddziału w Bielsku-Białej).

Profesor Trombski był wieloletnim Rektorem Politechniki Łódzkiej (Filii w Bielsku-Białej) oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zaszczytną godność Dr h.c. otrzymał właśnie z Politechniki Łódzkiej.  Przez wiele lat pełni też funkcję Wiceprezesa zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka referatu była związana z działalnością Profesora w tej organizacji.

Na początku przedstawił Swoją drogę do takiej działalności m.in. poprzez udział w zespole projektującym pompy strażackie. Obecnie pełni też funkcję Prezesa Rady Nadzorczej KZPT. Zakład jest niezwykle nowoczesny, sprzedaje swoje wyroby – oprócz rynku Polskiego – do wielu krajów Europy i Świata, w tym wersje hełmów do krajów arabskich, gdzie temperatury w zwykłych warunkach dochodzą do 40⁰C. Hełmy wyposażone są m. in. latarki oraz kamery (w tym na podczerwień – do warunków zadymienia). Mają liczne certyfikaty bezpieczeństwa w odniesieniu do temperatur jak i uderzeń np. elementami typu kulki lub ostrza zgodnie z przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej. Niektóre testy przeprowadzane są w laboratoriach certyfikowanych w Niemczech.

W wykładzie uczestniczyło około 20 osób. Wykład został przyjęty z wielkim zainteresowaniem, zadawano liczne pytania. Profesor mimo kilku lat na emeryturze nadal pracuje zawodowo, prowadzi prace naukowe, opiekując się magistrami i doktorantami, a także uczestnicząc w komisjach egzaminacyjnych (habilitacyjnych) z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Życzymy Panu Profesorowi dalszej pracy we wszystkich obszarach Jego działalności w zdrowiu i z sukcesami, jak do tej pory.

Przewodniczący Oddziału PTMTS
Stanisław Zawiślak, prof. ATH

Print Friendly, PDF & Email