styczeń 2021

Nowe Władze Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej

19 stycznia 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej, podczas którego wybrano nowe władze na kadencję 2021-2013. Są to: Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Harlecki prof. ATH aharlecki@ath.bielsko.pl Wice-Przewodniczący: dr inż. Jacek Rysiński…


Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Przewodniczący Zarządów Oddziałów PTMTS Szanowni Państwo, nawiązując do informacji dotyczącej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (IF 0.831, 5-years IF 0.890, punktacja MEiN – 40), przekazanej Państwu podczas zebrania Zarządu Głównego PTMTS w dniu…


Walne Zgromadzenie Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo Członkowie PTMTS! W imieniu Zarządu Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a głównym jego celem będzie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału na…